Confront_-_2017_historie_-_Dybbl_enactment_JV_gebyr1_Concrete5.jpg

 

Confront

Vi tager opgøret for at komme videre

 

De tre C’er

Det kulturelle program, som S2017 lagde frem i sin endelige ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad, er baseret på tre strategier.

Vi tror på, at de kan medføre den forandring, vi har brug for. Vi kalder disse strategier de
tre C’er: Connection, Confrontation og Celebration:

  • Connect: Vi er nødt til at forbinde os med hinanden som europæere for at kunne udnytte vores fulde potentiale. Kun sammen kan vi skabe den forandring, vi ønsker for vores borgere, vores kunstnere, vores region og vores venner og ligesindede i Europa. Se det HER
  • Confront: Vi ønsker en konfrontation og et opgør med forskelle og udfordringer i forholdene mellem mennesker for at nå frem til nye måder at tænke på. Vi vil ikke risikere at hænge fast i vores gamle vaner og indskrænkede tankegange. 
  • Celebrate: Vi vil hylde den kulturelle diversitet og alsidighed, fordi vi tror på, at kultur er den stærkeste drivkraft for forandring. Se det HER

Sammen med de tre C’er følger vi den svære, men frugtbare vej mod skabelsen af en Countryside Metropolis.

 

Countryside Metropolis

“Creating a Countryside Metropolis” handler ikke om at skabe et nyt fysisk sted, men om en mentalitetsændring. En ændring, der gør det muligt at udfolde en storbys tankegang i et landdistrikt; en indstilling, hvor man tør at åbne sig for muligheder, som kun fantasien sætter grænser for, og selv tager ansvar for at tage de første skridt.

Countryside Metropolis er et moderne udviklingsprojekt, som bruger kultur i bred forstand til at skabe et stærkt lokalsamfund,der er bæredygtigt i miljømæssig, kulturel og social henseende, og som anviser et alternativ, en ”tredje vej”, i forhold til det traditionelle valg mellem land og by.

 

Programmet

Tanken bag programmet har været at skabe en sammenhængende proces af kulturelle events, som afspejler hele det menneskelige spektrum i vores by og lokalsamfundene i vores grænselandsregion, og som har relevante europæiske temaer at arbejde med.

Vores program udvikler en meget nødvendig kapacitet af kunstnere, kunstarbejdere, kreative iværksættere og kulturaktører og efterlader dermed en værdifuld arv i form af kreativ aktivitet, som er selvkørende ind i 2020 og endnu længere ud i fremtiden. Se hele ansøgningen med programmet HER