Gevinst for hele regionen

map1.jpg

Strategien S2017 udspringer i Sønderborg som led i ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og den er udformet som et regionalt projekt, hvor en række af aktiviteterne skulle afvikles i de andre byer i Region Syddanmark og hen over grænsen.

Efter det 24. august er afgjort, at Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad, vil de kommende måneder vise, hvordan strategien kan rulles ud i Syddanmark og Schleswig-Holstein.

Målet vil fortsat være at opnå:

  • Flere besøgende/turister
  • Vedvarende branding som visionær by/region
  • Tilførsel af midler fra EU, stat, region og private sponsorer
  • Nye arbejdspladser
  • Vækst i den kreative industri
  • International bevågenhed
  • Kreative og stolte borgere
  • Øget sammenhold og integration

 

Hvad koster det?

Budgettet for S2017 i årene 2012-2018 var i ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad sat til 400 mio. kr., som skulle komme fra de deltagende kommuner og regioner samt den danske stat, EU og sponsorer. Politikerne, der valgte at afsætte penge til udvikling af kultur, også i en krisetid med stramme budgetter, så det som en vigtig og nødvendig investering.

indtgtsbidrag_graf_beskret.jpg