4. juni 2013
Multikulturhus_montage_Rosan_Bosch_Aps_482.jpg
Fotomontage: Rosan Bosch Aps.

 

Brugere søges til workshop om multikulturhuset

Mandag den 17. juni holdes den første workshop som led i, at Sønderborgs kommende multikulturhus på havnen er udpeget som pilotprojekt for fremtidens bibliotek. Brugere med ideer til husets funktion og indretning søges

Det nye multikulturhus på havnen i Sønderborg skal være et unikt mødested med fremtidens bibliotek og et kraftcenter for læring, kunst og kultur gennem samarbejde mellem mange parter. 
Det skal være et mødested i dagligdagen for alle byens borgere – ikke mindst de unge og familierne.
Det skal være et sted, hvor alle sanser udfordres, og hvor man inspireres til at tænke nyt.

Disse tanker er allerede nedfældet i visionerne for det nye multikulturhus, som er vedtaget af byrådet for at samle områdets nuværende kulturinstitutioner og skabe udvikling og stærkere tilbud gennem synergi – også i forhold til attraktionerne i den øvrige Frank Gehry-plan for havnen, herunder kunsthallen, der bliver nabo med digital kunst. Foruden fremtidens bibliotek vil huset rumme Sønderjyllands Kunstskole og kommunens Center for Kultur, ligesom andre relevante parter kan blive en del af fællesskabet.

Nu tages det næste skridt for at blive mere konkret med multikulturhusets indretning.
Mandag den 17. juni kl. 11-16 holdes en workshop med eksperter, ledere og medarbejdere på kursuscentret Sandbjerg Gods, og da netop samarbejde og synergi er et kodeord for multikulturhuset, søger kommunens Center for Kultur lige nu efter idérige biblioteksbrugere i alle aldre, som gerne vil deltage. Tilmelding sker til Poul Valdemar Nielsen, tlf. 2790 5469 eller mail: pvni@sonderborg.dk – skriv hvad dine interesser er, og hvorfor du gerne vil deltage. Der er et begrænset antal pladser, og det skal være en bredt sammensat gruppe.

Workshoppen bliver ledet af konsulentfirmaet Signal, som var ”præmien”, da multikulturhuset i Sønderborg i april blev udpeget af Kulturstyrelsen og fonden Realdania som pilotprojekt for fremtidens bibliotek. Signal er ekspert i brugerinvolvering og står i øvrigt også for processen med indretning af DOKK1 - det nye hovedbibliotek og borgerservice på havnen i Aarhus.

I Sønderborg vil der efter planen blive op mod 5000 kvadratmeter til rådighed i multikulturhuset, som lige nu er i EU-licitation om bygherrerådgivning.