S2017-STRATEGIEN LEVER VIDERE

I 2017 skal Danmark være vært for Europæisk Kulturhovedstad, og den 24. august 2012 afgjorde en international jury, at det bliver Aarhus. Alle byer havde mulighed for at stille op. Det gjorde Aarhus og Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig.

Med Europæisk Kulturhovedstad er det et mål at skabe samhørighed gennem kultur. Det handler ikke blot om et enkelt år med særlige begivenheder, men om en vision, der rækker 20 år frem i tiden. Arbejdet styrker kulturens rolle i områdets udviklingsstrategier og bringer saft og kraft til kulturlivet i hele regionen.

Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig - S2017 - vandt ikke titlen, men ifølge juryen var det en meget tæt afgørelse, og vi står nu med et fantastisk fundament i form af en vision, der allerede har skabt stor opmærksomhed i Danmark og Europa. Visionen - at arbejde fremad mod en Countryside Metropolis - vil leve videre.

Det glæder os, at mange siger: Lad os gøre det alligevel! Det hører vi fra både kulturaktører og regionens toppolitikere, ligesom byrådet i Sønderborg umiddelbart står fast på visionen og bakker op om et fortsættelse af strategien i S2017.

I løbet af de næste måneder vil der blive skabt klarhed over, hvem der fortsat vil være med, hvor meget skub, der kan komme i samarbejdet i regionen, og hvordan vi kan gå frem. Ligeledes undersøger vi, hvordan vi kan samarbejde med Aarhus, som vi har aftalt at gøre, uanset hvem der vandt titlen.

Dette ser vi frem til at holde jer orienteret om her på S2017-hjemmesiden og på facebooksiden, som ligeledes vil blive holdt i live sammen med S2017-logoet.

 

Strategien bygger på borgere og netværk

Arbejdet med visionen har stået på i tre-fire år, og tusindvis af borgere og kulturaktører fra begge sider af grænsen har deltaget i de workshops og fokusgrupper, som ideerne til kulturhovedstadsprogrammet er bygget på

Til det kunstneriske program, som er sammensat til ansøgningen, har Sønderborg2017 trukket på kapaciteter fra hele området - også fra byer om Kiel, Hamburg og København, og vi har koblet os på kulturelle netværk både i Europa og udenfor Europa.

I spidsen for udviklingen af programmet har vi haft den kunstneriske producer Sue McCauley fra Australien, som har samarbejdet med både lokale og international eksperter. Samtidig har kulturkoordinatorer fra hele området syd og nord for landegrænsen været direkte involveret gennem et interregprojekt.